Säveån vid Häradsvads bro

Säveån vid Häradsvads bro

Säveån vid Häradsvads bro

Säveån slingrar sig fram genom landskapet och ser nästan ut att ta slut här men gör i själva verket en u-sväng strax söder om Häradsvads bro. Vattendraget flyter vanligtvis sakta och lugn fram. Det gör skäl för sitt namn, som kommer från en äldre namnform sæva och sæver med betydelsen lugn och stilla. Lövträden intill Säveån verkar ligga efter i lövsprickningen men det kanske beror på att vattnet fortfarande är kallt och bidrar negativt till vårens framfart. Riset på andra sidan Säveån har börjat skifta svagt i rött och det är porsen som börjat sätt små rödbruna kottar. Säveån är cirka 130 kilometer lång och rinner ur sjön Säven mellan Borås och Vårgårda. Uppströms Säven finns också en bit av Säveån. Vid Gullbergsvass i Göteborg rinner Säveån ut i Göta älv. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/8,0