Spår av järn

Spår av järn

Spår av järn

Bilden är tagen från järnvägsövergången vid Torp i riktning söderut mot Alingsås. Solen håller på att gå ner över trädtopparna till vänster i bilden och ger en speciell lyster åt de blankslitna spåren på västra stambanans dubbelspår. Kontaktledningarna avtecknar sig som siluetter mot decemberhimlen. Bilden har exponerat för de ljusaste partierna till vänster och övriga delar återges därför nästan som rena skuggpartier. Det ligger ett tunt lager snö framför allt på åkern men också på järnvägen. Bilden togs vid samma tillfälle som bilden på ”Golden train”. Här finns fler blandade bilder.

 

 

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/10