Stäng locket

Stäng locket

Stäng locket

Uppmaningen på det nedfällda locket är tydligt och står dessutom med stora bokstäver, STÄNG LOCKET. Trots denna uttryckliga uppmaning har locket lämnats öppet. Antingen av någon med grava lässvårigheter eller av någon som på rent trots underlåtit att stänga locket efter sig. Proppskåpet sitter på betongväggen intill kajen vid det nedlagda pappersbruket i Vargön och i det här fallet spelar det mindre roll att locket lämnats öppet. Här har inte bedrivits någon verksamhet sedan 2008 då bruket las ner efter mer än 100 års drift. Fabriksbyggnaden revs nödtorftigt strax efter nedläggningen men man lämnade kvar tusentals kubikmeter armerad betong, säker för att det var för besvärligt att riva. Betongen pryds idag av allsköns graffitikonst och elcentralen har också fått lite färg på sig. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3