Stenen i storskogen

Stenen i storskogen

Stenen i storskogen

En stor sten uppenbarar sig mellan stammarna i den åldriga storskogen. Marken är klädd med inbjudande mossa och stenens nederdel har också klätts in i grön mossa. Det är bara en lite vätte som saknas för att bilden skall bli komplett. På ovansidan är stenen nästan helt fri från mossa och andra växter men här och där ligger det små kvistar och barr från granarna intill. Man kan förstå att det ligger en hel del mindre stenar på marken men dom har helt klätts in i mossa och försvinner nästan helt i sitt maskerade tillstånd. Granstammarna står tätt bredvid varandra i storskogen och granarnas grenverk låter inte mycket ljus komma ner till marken. Skogen har i stort sett fått sköta sig på egen hand utan mänsklig inverkan men den skulle kanske bli mer produktiv genom en aktiv selektering. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/2,8