Stenformation

Stenformation

Stenformation

I Nolhagaviken alldeles utanför Tallhyddan ligger den en massa stora stenar i rader ut i vattnet. Dom syns extra tydligt nu när det är väldigt lågt vattenstånd i Mjörn till följd av den mycket torra sommaren. Under mer normala förhållande kan man skönja stenarna men nu syns hela formationen tydligt. Med största säkerhet har stenarna utgjort någon form av fundament till en brygga för många år sedan. I området lär har funnits en populär badplats i början av 1900-talet och möjligen kan det vara resterna från denna som syns. I bakgrunden syns den välkända tallen som går under namnet Göstas tall. Tallen är sedan några år tillbaka kraftigt stympad av en ovanligt hänsynslös storm. I förgrunden syns några kvistar från den mycket gamla storeken alldeles vid strandkanten. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/11