Takväxt på soldattorpet

Takväxt på soldattorpet

Takväxt på soldattorpet

I hjärtat av naturreservatet Yxnås ligger ett gammalt fint soldattorp. Det omålade virket har blivit vackert silverfärgade genom åren och de små fönstren släpper in sparsamt med ljus. Det vackra grästaket innehåller flera olika sorters växter och blommor men takväxterna har inte hunnit komma igång med blomningen än. Den här torra och bruna blomställningarna är kvar från förra årets blomning men är i sin överblommade form ändå vacker och dekorativ. Naturreservatet slås med lie en gång per år för att bevara den unika ängsmarkerna och den unika faunan som finns där. Marken runt om torpet är starkt kuperade vilket bidragit till att odlingslandskapets karaktär bevarats och att förändringarna i markerna är mycket blygsamma jämfört med andra mer lätthanterliga marker. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/160 s och f/13