The Mother Tree i annat ljus

The Mother Tree i annat ljus

The Mother Tree i annat ljus

Ljusinstallationerna under Lights in Alingsås tenderar att bli mer och mer dynamiska och ljudet har blivit en integrerad del av upplevelsen. Det betyder att upplevelsen varierar under den cykel som varje installation genomgår. Ljussättningen förändras över tid och även musiken varierar på samma sätt. Ljusdesignerna vill förmedla en upplevelse istället för ett statiskt intryck. Samma installation kan därför se helt annorlunda ut bara några sekunder senare. Trädets rötter i installationen The Mother Tree av Jim Farula från Sverige varierar dels i färg och dessutom rör sig ljuset längs rötterna. Tanken är att illustrera den kommunikation som en del anser sker mellan träden genom deras rötter och hur det påverkar träden runt omkring. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2019.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 6 s och f/6,3