Timrade husknut

Timrade husknut

Timrade husknut

Sommarladugården vid Skölvene hembygdsgård ligger en bit från den större ryggåsstugan. Båda byggnaderna består av rejäla liggande ekplankor som stått emot väderpåverkan på ett mycket bra sätt. Ryggåsstugan byggdes på 1700-talet och träet till stugan började växa redan på 1300-talet! Man kan bara ana sig till vad dom ekarna varit med om och upplevt. Det är inte för inte som alla ekar förr tillhörde kronan då man var i behov av starkt och tåligt skeppsvirke. På Visingsö planterades ekskogar för att säkerställa skeppsbyggandet långt fram i tiden. De vackra och omsorgsfullt  timrade husknutarna på sommarladugården vittnar om ett stort hantverkskunnande. En kilometer söderut finns en gammal jordkula, som är från mitten av 1800-talet. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/2,8