V som i vinter

V som i vinter

V som i vinter

Trädet förgrenar sig så det bildas ett V, V som i vinter. Vi har nu under några få dagar i stort sett haft mer vintern än under hela den här vintern. Det vill i och för sig inte säga så mycket då vintern tidigare varit mycket snöfattig och det varit väldigt lite vintrigt. Det ligger några centimeter och nästan upp till en decimeter snö på marken på sina ställen. På både på träd och växter kan man se vita snödekorationer och vinden har också gjort sitt till för att snön skall fastna. Stammen på fruktträdet på bilden är till stora delar täckt av ett lager med snö. Där snön inte täcker barken kan man se grå lavar. Om bara några månader kommer trädet att skjuta knoppar och nya blad kommer att se dagens ljus. I bakgrunden kan man se de vintergröna rododendronbuskarna med sina mörkgröna blad. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/800 s och f/3,2