Välastugan

130829

Välastugan

Den så kallade Välastugan i Herrljunga hembygdspark är en backstuga och dörren är så låg att man nästa måste krypa in för att komma in. Stugan består av en boningsdel med ett litet rum och en ladugårdsdel. Stugan stod tidigare vid Väla i Hällestad och var en backstuga under Krabbelund, kallad Nybygget. Genom åren har backstugan bebotts av åtskilliga familjer med mer eller mindre stora barnkullar. I mitten av sjuttiotalet flyttades stuga till Herrljunga hembygdspark och är de flesta besökares favorit. I ett av de små fönstret lyser en röd pelargon med sina blommor. De breda plankorna som täcker stugan har färgats mörka av den kåda som trängt upp till ytan och kådan ger en impregnerande effekt. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/3,2