Vår i Tunhems ekhagar

Vår i Tunhems ekhagar

Vår i Tunhems ekhagar

Vid foten av Hunneberg ligger det välbevarade kulturlandskapet Tunhems ekhagar. Förutom de väldiga ekarna finns här en rik flora och fornlämningar från järnåldern och framåt. Fornlämningarna från järnåldern och framåt visar att man under lång tid brukat odlingsmarken vid Tunhem. I den östra delen finns en stor naturbetesmark med månghundraåriga fristående ekar, som ger landskapet en alldeles särskild karaktär. Kulturlandskapet ser nästan likadant ut idag som i slutet av 1700-talet. I den västra delen är det dessutom gott om hassel. Under våren är det på sina ställen nästan helt vitt och gult på marken när vitsippor och vårlök blommar för fullt. Man kan ställa bilen vid bygdegården och ta en promenad i det härliga kulturlandskapet. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/7,1