Kalkgrotta vid Hunneberg

Kalkgrotta vid Hunneberg

Kalkgrotta vid Hunneberg

Kalkgrottorna vid Hunneberg och Västra Tunhem vittnar om den kalkbrytning som startade för att komma till rätta med den dåliga avkastningen inom jordbruket på grund av kalkfattiga jordar. På sina ställen ser berget ut som en schweizerost med sina hål. Dom första uppgifterna om kalkbrytning i Hunneberg kommer från 1754. I ungefär 200 år har kalkbrytning varit levebrödet för många boende vid berget. Kalkstenen brändes i kalkugnar och i slutet av 1700-talet upptäckte man att alunskiffer, som följt med vid bränningen, innehöll stora mängder kol och olja och blev därefter ett viktigt bränsle vid kalkframställningen. Kalkarbetarna sprängde sig in i berget med handborr och svartkrut. Man lämnade kvar pelare av berget för att hålla uppe grottorna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 16-35 f/4,0, 1/30 s och f/4,0