Varvräknare i behov av översyn

Varvräknare i behov av översyn

Varvräknare i behov av översyn

Medlemmarna i Anten Gräfsnäs Järnväg har varit duktiga på att ta tillvara järnvägsmaterial när dom var på väg att skrotas ut. 1950-talet innebar stora utmaningar för många järnvägar då dom fick konkurrens av privatbilismen. En del järnvägar kom att läggas ner och mycket rullande material gick skrotdöden till mötes men en del räddades till eftervärlden av framsynta personer. Idag används både lok och vagnar som räddats i trafiken och det finns möjlighet att åka med gamla fina vagnar hos museijärnvägen Anten Gräfsnäs Järnväg. Industriloket HBA 2 gjorde ett fantastiskt arbete under den torra sommaren 2018 då det på grund av brandrisk inte var möjligt att köra med ånglok. Systerloket HBA 1 är inte riktigt färdigt för trafik än och bl.a. varvräknaren behöver en översyn. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 16-36 f/4,0, 1/60 s och f/9,0