Veawing Shadows

Veawing Shadows

Veawing Shadows

Den andra ljusinstallationen vid Lights in Alingsås 2017 ligger bara en stenkast från den första, som är Alingsås station. Installationen ligger längs gång- och cykelvägen som går parallellt med Stationsgatan. Det är utan tvekan den minsta installationen och består av trettiotal cirka fyra meter höga ljuspelare samlade i en grupp. Liksom alla övriga ljusinstallationer pågår här ett ljusspel med olika färger. Pelarna skiftar i en mängd olika färger och man kan gå in i installationen. Ljuset i ljuspelarna är riktade utåt och när man är inne i installationen ser man inte ljuset. Installationen har fått namnet Veawing Shadows och designteamet har skapat en installation som med hjälp av ljus och skuggor ser olika ut och skapar olika känslor, beroende på var betraktaren står. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2017.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1,3 s och f/7,1