Vindsnurror

Vindsnurror

Vindsnurror

Vindsnurrorna blir allt vanligare och dom blir också allt större. Dom sägs ju vara ett miljövänligt energialternativ men trots det påverkar dom miljön. Landskapsbilden förändras drastiskt när det sticker upp vita torn på upp till två hundra meter och det finns planer på tre hundra meter höga torn. Ljudet från snurrorna uppskattas heller inte av alla. Vindsnurrorna placeras med fördel och företrädesvis där det blåser bra men det har fått till konsekvens att dom är ojämnt fördelade. I huvudstadsregionen och södra Sverige är det glest med vindsnurror trots att behovet av energi här är mycket stort. Det motsägelsefulla är att många vill ha fler vindsnurror men inte just där dom själva bor! Västgötaslätten har under de senaste årtionden begåvats med flera vindsnurror och dom här återfinns strax norr om Essunga. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/640 s och f/8,0