Vinter i Nolhaga

Vinter i Nolhaga

Vinter i Nolhaga

Nolhaga park har förvandlats till ett vackert vinterlandskap och marken lyser vit. På trädens grenar ligger det dekorativ snö och det vilar ett lugn över hela parken. Ljudet från flanörer och joggare dämpas effektivt av snön. Bron framför Nolhaga slott med sitt vita träräcke smälter fint in i vinterlandskapet. Nolhaga var ursprungligen en herrgård med stora ägor, som tillkom 1725 då Jonas Alströmer köpte Nolhaga och efterhand flera intilliggande hemman. Jonas såg till att hämta växter från hela världen, som sedan odlades på Nolhaga. Efter Jonas bortgång började Nolhaga sakta förfalla men när Claes Adelsköld förvärvade egendomen 1877 började han upprusta Nolhaga, bland annat lät han bygga det som vi idag känner som Nolhaga slott. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,0