Vinter vid Säveån

Vinter vid Säveån

Vinter vid Säveån

Vintern verkar inte helt ha gett slaget förlorat och det har till och med kommit ytterligare lite snö. Någon riktig kyla har vi inte fått utan temperaturen ligger runt nollan och skapar förrädiskt hala vägar. I lugnt vatten och i mindre sjöar har ett tunt lager is bildats men i Säveåns rörliga vatten vid utloppet i Mjörn räcker kylan inte till för att det skall bildas is. Canadagässen och änderna kan fortfarandes simma omkring i ån och leta efter föda. Träden har fått en vacker vit inpackning och marken har täckts av vit snö. Gång- och cykelbron i betong reser sig i en båge över Säveån. Dimman och det lätta snöfallet att gör Mjörnvallen bakom bron helt försvinner i ett mjölkvitt dis. Bryggorna från Alfhem har tillfälligt fått en vinterförvaring i Säveåns utlopp. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/2,8