Vinterallé

Vinterallé

Vinterallé

En allé med raka träd som leder fram till huvudbyggnaden ger alltid en pampig inramning och ger onekligen en alldeles speciell karaktär åt egendomen. Det är alltid lika mäktigt att åka uppför en sådan allé och det är spännande att se vad som finns i slutet av den. Förväntningen står ofta i proportion till åldern på träden i allén. Ögat låter sig lätt ledas in i bilden både tack vare träden som kantar vägen men också av den ljusa snöbelagda uppfartsvägen. Utanför allén står stubbåkern fortfarande obearbetad och de gula stråna sticker upp ur snön. Den låga eftermiddagssolen denna sena vinterdag förstärker den gula färgen på stubbåker. Solen är så låg att den främre delen av vägen hamnar i skugga men där solen kommer åt vägen får snön ett gyllene skimmer över sig. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/200 s och f/9,0