Vintermiljö

Vintermiljö

Vintermiljö

Dimman har börjat lägga och det börjar skymma. Skogspartiet i bakgrunden döljs nästan helt av dimman. De öppna fälten har fått ett tunt lager snö men för bara några dagar sedan låg det nästan tio centimeter snö där. Just här är marken ganska kuperad med både dalar och kullar. Sommartid brukar korna gå här och beta och man kan se stängslet till hagarna avteckna sig som svarta streck mot snön. Stängslet bildar ett spännande mönster och man funderar över varför det inte går i en rak linje. Överst på kullen står en stor gran vars yviga och mörka grenar syns tydligt mot den betydligt ljusare bakgrunden. Bortanför granen och det översta stängslet sluttar marken nerför i en liten svacka och man kan inte se vad som finns där, kanske går några djur där eller så är det bara tomt. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/9,0