Vinter vid Kyllingsån

Vinter vid Kyllingsån

Vinter vid Kyllingsån

Alldeles väster om Landa rinner Änskån och Lillån samman till Kyllingsån. Ån slingrar sig fram genom landskapet och på sina ställen har den brutit nya lopp. Strax innan Kyllingsån kommer fram till Tånga hed breder en fyra kilometer lång madmark ut sig längs ån. Kyllingsån flyter mellan Tånga hed och järnvägen i Vårgårda. Lite längre fram rinner ån ut i Säveån. Förr spelade maderna en viktig roll och man slog maderna med lie på sommaren för att få vinterfoder åt djuren. Höet lades i ängslador eller bars hem. I regel var skörden från maderna näringsfattig. Maderna kring Kyllingsån slogs fram till 1941 och därefter har maderna börjat växa igen. Idag finns längs Kyllingån ett ganska rikt fågelliv. Vattenklöver, älgört, fackelblomster och svärdslilja förekommer rikligt och sätter färg på kärren. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6