Båken på Hindens rev

Båken på Hindens rev

Båken på Hindens rev

Nästan längs ut på det smala revet Hindens rev ligger Vänerns äldsta båkplats. En båk är ett sjömärke utan belysning. Behovet av ett sjötecken på det fruktade Hindens rev påtalades redan i slutet av 1700-talet. Någon fyr byggdes inte men däremot en båk nästan längst ut på revet. Nuvarande båk byggdes under mitten av 1800-talet. Båken är med sina tio meter den största av Vänerns båkar. Den tresidiga och koniska båken är byggd i slätknutat liggande timmer. I början av 1900-talet kläddes timret med stående spåntad panel. Med nya navigationshjälpmedel förlorade båken sin betydelse och överläts till Söne hembygdsförening 1977. Båken har genom påverkan av väder och vind förfallit och renoverats av 1998 genom Söne hembygdsföreningens försorg. Här finns fler bilder från Hindens rev.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 16-35 f/4,0, 1/160 s och f/10