Barnarbete

140802

Barnarbete

Efter en 12 kilometer lång resa från Antens station norrut längs den gamla smalspåriga västgötabanan är man framme vid Gräfsnäs, som är ändstationen. Ursprungligen gick västgötabanan från Göteborg till Skara men idag finns bara 12 kilometer bevarade mellan Anten och Gräfsnäs. Vid båda dessa stationerna måste ångloken vändas på en vändskiva och det sker med handkraft. Själva vändskivan väger 10 ton och loket BLJ 6 väger 30 ton, det är alltså 40 ton som skall vridas ett halvt varv bara med handkraft. Vändskivan är väl upphängd och när loket står rätt placerat och det finns tillgång till starka ”barnarbetare” brukar det lösa sig galant. Det brukar vara populärt att få hjälpa till att vända loket och här vänds BLJ 6 vid Gräfsnäs station av duktiga ”barnarbetare”. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/5,0