Bevarad mjölkpall

Bevarad mjölkpall

Bevarad mjölkpall

Från 1930-talet var mjölkpallar vanliga utmed vägarna innan man istället började frakta mjölken i tankbilar på 1960- och 70-talet. Det var ett tungt arbeta att först frakta dom fulla och tunga mjölkkrukorna till mjölkpallen och sedan lyfta upp dom på bordet. Mjölkbilen stannade alldeles intill mjölkpallen och de fulla mjölkrukorna lyftes ombord på mjölkbilens öppna flak och tomma mjölkrukor placerade istället på mjölkpallen. Idag har de flesta mjölkpallar försvunnit men här och var vårdar man ömt mjölkpallarna och det har bildats en förening för mjölkpallarnas bevarande. Mjölkpallen utanför Herrljunga hembygdspark har nummer 65 i Föreningen för mjölkpallens bevarande. De senaste dagarnas snö har lagt sig som ett extra lock på mjölkkrukorna. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6