Gammal stängselstolpe

Gammal stängselstolpe

Gammal stängselstolpe

Den låga stenmuren har kompletterats med stängselstolpar för att hålla boskapen på plats. Stängselstolpen har grånat och den grå färgen förstärks av laven på stolpen. Muren är väldigt låg och det är tveksamt hur effektiv den varit innan kompletteringen men den kan ha sjunkit ner i marken genom åren. På båda sidor om stenmuren finns beteshagar men det är inte omöjligt att dom tidigare använts även för odling. Stenarna till stenmuren har säkert brutits upp ur marken intill för att göra den mer användarvänlig och har sedan kommit till bättre nytta än när dom låg utspridda i markerna. Stenarna har genom åren fått besök av både mossa och lavar, som tycks trivas alldeles utmärkt på stenarna. Markerna här genomkorsas av stenmurar och man kan bara ana sig till vilket slit som ligger bakom. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

En ensam en

En ensam en

En ensam en

En ensam kraftig en, Juniperus communis, har slagit ner sina rötter alldeles intill stenmuren. På dom här fälten finns det gott om stenmurar och man förstår att det lagts ner mycket tid på att rensa fälten från stenar. Inne i skogen finns det här och där öppna åkerlappar, som också omgärdas av stenmurar. Stenmuren på bilden är väldigt låg och den kanske har sjunkit ner en del i marken genom åren. Murarnas uppgift var att hålla boskapen på plats i hagen och man kan se att stenmuren på senare tid på sina ställen förstärkts med stängseltråd. Mossan har haft gott om tid att finna sig till rätta på stenarna i stenmuren och de grå stenarna är delvis täckta av grön mossa. För dagen finns inga djur i beteshagen men när gräset vuxit sig lite kraftigare är det dags för djuren att inta beteshagen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lavbevuxet träd i stenmur

Lavbevuxet träd i stenmur

Lavbevuxet träd i stenmur

Trädet växer upp ur stenmuren och dess grenar är helt översållade med grå lavar. När stenmuren en gång placerades på sin plats av valkiga händer fanns inget träd på platsen men ett frö har spridit sig till platsen, kanske med vindens hjälp eller genom någon fågels försorg. Fröet slog rot och rötterna letade sig ner genom stenarna till jorden under. Markerna här genomkorsas av stenmurar, som är resultatet av idogt arbete med att bryta ny mark. Stenarna man lyckades bryta upp ur marken fick ett nyttigt användningsområde när man placerade dom i långa stenmurar. De låga stenmurarna var tillräckligt hinder för att djuren skulle hålla sig på plats i beteshagen. Här och där finns öppningar i stenmurarna för att ge tillträde till betesmarkerna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,6
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)