Brunnshuset och Brunnsallén belysta

Brunnshuset och Brunnsallén belysta

Brunnshuset och Brunnsallén belysta

Brunnshuset och allén fram till huset är ett av sex belysta objekt under den nittonde upplagan av Lights in Alingsås. Att dricka brunn i Alingsås har anor från 1700-talet och Carl von Linné inspekterade hälsokällan när han besökt Alingsås på sin berömda resa i Västergötland sommaren 1746. Intresset för att drick brunn avtog under 1800-talet och upphörde helt 1916. Han konstaterade då att vattnet i Alingsås surbrunn var långt starkare än surbrunnen i Borås och vattnet innehöll höga halter av järn. Vid Lights in Alingsås 2018 har träden i Brunnsallén fått en lila belysning medans Brunnshuset fått en neutral belysning. Brunnshuset är det tredje belysta objektet längs årets ljusslinga och det fjärde objektet Kyrkogården tar vid precis där belysningen från Brunnshuset tar slut. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2018.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 20 s och f/8,0