Christinae kyrkpark vid Lights 2023

Christinae kyrkpark vid Lights 2023

Christinae kyrkpark vid Lights 2023

Christinae kyrkpark är en veteran när det gäller att delta i Lights in Alingsås. Christinae kyrka har också fått delta flera gånger med många vackra ljussättningar. I år var det enbart kyrkparken som fått äran att delta i Lights men på ett ganska sparsmakat sätt. Installationen har fått namnet Skydd och är skapad av Iris Molendjik och Sara Altelind, båda från Sverige. Mitt på grusgången har en ljussatt portal byggts och flera av trädstammarna i parken har blivit upplysta. Kyrkan och kyrkparken ligger centralt i Alingsås. Kyrkparken omges av rad med lindar och i centrum av parken växer almar och lönnar. Framför kyrkan finns en anlagd yta som heter Britt G. Hallqvists plats, som invigdes i samband med Alingsås 400-års jubileum år 2019. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2023.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 8 s och f/7,1