Energiproduktion i Trollhättan

Energiproduktion i Trollhättan

Energiproduktion i Trollhättan

Det bolmar för fullt ur skorstenarna hos Trollhättans Energi nu när kylan slagit till ordentligt så här i juletider. Trots att det mesta av värmen, som bildas i värmeverket, tas till vara i form av fjärrvärme blir det ändå varma avgaser, som leds bort via dom höga skorstenarna. Den nästan vita ångan avtecknar sig mot en vackert blå decemberhimmel. Vintersolen står lågt på himlen och de låga solstrålarna bidrar till att skapa dramatiska effekter med ångan. Värmeverket är 100 % fossilfritt och eldas med skogsflis samt vegetabiliska oljor. 2018 kopplades fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg samman för att på så sätt kunna ta tillvara spillvärmen från Vagöns Alloys, värme som tidigare bara gått rakt ut i Göta älv utan att göra någon egentlig nytta. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/11