Ett ånglok vid Nohab

Ett ånglok vid Nohab

Ett ånglok vid Nohab

Utanför Nohabs gamla fabrikslokaler i Trollhättan står ett ånglok, som troget tjänstgjort hos SJ under många år men nu återvänt till födelseplatsen. Under Nohabs tid tillverkades många lok och lok nummer ett lämnade fabriken 1896. Det ångloket kom att tjänstgöra på järnvägen mellan Herrljunga och Uddevalla, som på den tiden kallades för ”havrebanan”. Detta då den havre som skördades på den bördiga Västgötaslätten transporterades till Uddevalla för vidare transport med båt till London där den blev till mat för åkeriernas hungriga hästar. Lok nummer ett finns idag också att beskåda i Trollhättan, inne i utställningshallen på Innovatum. I förgrunden till vänster syns en kopia av de dävertar som levererades till Titanic från Nohab. En dävert är en hissanordning för livbåtar. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/10