Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

På Stallbacka industriområde i Trollhättan finns ett rostigt järnvägsnät med flera rödgula klotväxlar. Av de rostiga spåren att döma används inte spåren speciellt flitigt och det är oklart om dom används överhuvudtaget. Sly och annan växtlighet har ännu inte tagit över helt vilket kan tyda på någon form av aktivitet. Trollhättans stad äger spåren, som har en banlängd på 5900 meter. Järnvägen har varit viktig för många industrier på Stallbacka, inte minst den sedan många år tragiskt nog insomnade biltillverkaren Saab. Industrispårens öde verkar höljda i dunkel och man ser inga tecken på aktivitet runt spåren eller att dom trafikeras av några tåg. Trollhättans stad planerar dock att upphandla underhåll av industrispåren under året för att genomföras 2025-2027. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Rostiga spår i Stallbacka

Rostiga spår i Stallbacka

Rostiga spår i Stallbacka

Bakom hamnen i Trollhättan breder ett rostigt järnvägsnät ut sig och spåren leder till flera av industrierna på Stallbacka. De rostiga spåren visar inga tecken på att ha använts på länge och slyn håller på att ta över. Det är lite märkligt att spåren inte är inhägnade utan ligger helt öppet. Ett av spåren leder ända bort till Saab gamla fabriker, som nu mer eller mindre ligger öde. De anrika fabrikernas öde och framtid är åter höljda i dunkel. Lokalerna passar utmärkt till industri med behov av lite större lokaler med bra läge, som dessutom erbjuder med mycket goda kommunikationer med både landsväg, sjöfart och järnväg. Under Saabs storhetstid användes spåret för att transportera främst delar till och från fabriken. Saab transporterade bland annat karosser med järnvägen till Arlöv, där man hade en fabrik för sammansättning. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Nohabs gamla järnväg

Nohabs gamla järnväg

Nohabs gamla järnväg

Nydqvist & Holm AB i Trollhättan, Nohab, var en mekanisk verkstad, som bland annat blev kända för att tillverka ånglok. Dom fick sin första beställning av ånglok 1865. Det var ett mycket omständlig och besvärligt projekt att frakta de tunga ångloken från fabriken och 1893-94 byggde men en egen järnväg med en svängbro över kanalen från verkstaden till Trollhättans järnvägsstation. Banan gick rakt genom staden i nuvarande Drottninggatans sträckning men 1932 flyttades järnvägen österut. Nohabs gröna svängbro över trafikkanalen finns bevarad och kan beskådas i anslutning till Olidebron. Företaget avvecklades successivt och verksamheten upphörde helt under 1990-talet men delar av den för Nohab så viktiga järnvägen finns kvar än idag även om den kan vara svår att upptäcka. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)