Järnvägsbro i Jonsered

Järnvägsbro i Jonsered

Järnvägsbro i Jonsered

Jonsereds fabriker startades på 1830-talet av skotten William Gibson. Innan järnvägen byggdes transporterades gods till och från fabriken på Säveån men när första sträckan av Västra stambanan invigdes 1856 innebar det stora möjligheter till snabbare och bättre transporter för både råvaran och de färdiga produkterna. Första delen av Västra stambanan gick mellan Göteborgs Centralstation och Jonsered och stationen placerades vid Garngården på fabriksområdet. Den gamla järnvägsbron vid Jonsereds fabriker blev klar 1857 i samband med att bygget av Västra stambanan fortsatte mot Alingsås. Tusentals nitar håller ihop den kraftiga stålkonstruktionen och nitning var det sättet att sammanfoga stål man hade till sitt förfogande innan svetstekniken kom. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Långt innan tåget dyker upp på Tyska bron över Trollhätte kanal i Vänersborg kan man höra det rytmiska ljudet från hjulens påverkan på rälsen. Ljudet kommer närmare och närmare och rätt som det är dyker det gula och silverfärgade lokaltåget upp på bron. Ovanför tåget svävar den över 320 ton tunga motvikten i betong, som är en förutsättning för att kunna manövrerar lyftet av den 43 meter långa stålkonstruktionen till en position nästan rätt upp i luften. Bron är över 100 år gammal och tillkom i samband med ombyggnaden av Trollhätte kanal under åren 1910-1916. Man var tvungen att muddra för en ny farled genom Vänersborg och i samband med detta var man också tvungen att anlägga en ny järnvägsbro. Trots sin ålder fungerar bron fortfarande klanderfritt men dess tekniska livslängd är vid det här laget passerad. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)