Gammalt hus i Bastöna

Gammalt hus i Bastöna

Gammalt hus i Bastöna

Det är få ställen i Västra Götaland där man hittar en mer avskild och lugn miljö som på gammelgården i Bastöna. Efter fem kilometer på grusvägar rätt in i skogen och de sista fyra helt utan bebyggelse dyker plötsligt gården Bastöna upp. Gården är från 1860-talet och torparna som en gång bodde här hade åtta kilometer till sina dagsverken. På gården finns fyra byggnader, alla byggda av obehandlat trä som fått åldrats på ett vackert sätt där kådan skyddar mot väder och vind. Promenerar man grusvägen upp till torpet kommer man till utmarken och den före detta odlingsmarken, som gränsar mot skogen och mossen. Fortsätter man genom skogen, över mossen och myrmarken kommer man ner till Rösjön. Vid sjön är det gott om både vilt och fågel. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/13