Övergivet pappersbruk

Övergivet pappersbruk

Övergivet pappersbruk

Den gamla fabriksbyggnaden till pappersbruket i Vargön består idag bara av en gigantisk betonggrund i flera våningar. Resterna ser ut som en jättestor gammal borg, som ligger delvis maskerad av den uppväxande lövskogen. Det finns fortfarande tomma ytor att utnyttja för hugade sprayfantaster även om mycket redan täckts av allehanda mer eller mindre konstnärliga utsmyckningar. Pappersbruket började byggas 1868 och 1874 bildades Wargöns AB. Industrin låg då på en ö i Göta älv, som senare kom att sammanbindas med fastlandet. 1969 såldes pappersbruket till Holmens bruk, som la ner verksamheten 2008. Några år senare påbörjades rivningen av fabriken men kontorsbyggnaden fick stå kvar och står kvar än i dag. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/14