Händig

Bogserbåten Händig

Bogserbåten Händig

Bogserbåten Händig ligger vid Drömmarnas kaj, eller Gullbergsvass som kajen mer formellt heter. Bogserbåtar har av tradition klämkäcka namn som Hurtig, Brutal och Flink för att understryka den styrka och kapacitet dom besitter. Händig ligger vid kajen och genomgår en restaurering av en ägare som förmodligen besitter just de egenskapar båten vill förmedla. På andra sidan Göta älv kan man skönja Ringön. Mer bilder från Drömmarnas kaj.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 85 f/1,2 II, 1/4000 s och f/1.2