Nu blommar det!

Det blommar på taket på Brobacka Missionshus

Det blommar på taket på Brobacka Missionshus

Maskrosorna växer på taket på Brobacka Missionshus och det är den enda verksamheten som pågår där. Brobacka Missionsförening bildades 1922. Ursprungligen hölls församlingsmötena i folkskolan men när verksamheten ökade såg man ett behov av egen lokal. Tomtmark uppläts av Östads gård för ett missionshus och huset byggdes 1926 efter en ritning av en av församlingsmedlemmarna, C J Kuller. Byggnadsarbetet utfördes till stor del av församlingsmedlemmarna. På senare år byggdes en del av lilla salen om till kök. Sedan många år har verksamheten upphört i missionshuset, som har sett sina bästa dagar och idag står och förfaller. Här finns fler bilder från Brobacka Missionshus.

Canon 1D Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/18