Häradsvads bro

Häradsvads bro

Häradsvads bro

Häradsvads bro går över Säveån vid Häradsvad i Nårunga. Det är en valvbro i sten med tre spann varav dom två västligaste, de två synliga spannen på bilden, finns med på den ursprungliga ritningen från 1891. Grönskan längs Säveån ligger lite efter och träden har än så länge ett sparsamt lövverk. Det rödbruna färginslaget i förgrunden kommer från de nyutslagna kottarna på porsen. En ensam tall på en liten ö i Säveån reser sig framför det mittersta valvet i bron. Det mindre valvet, som döljs av vegetationen i högerkanten, tillkom efter meningsskiljaktigheter med ortsbefolkningen. Mjölnaränkan Klara drev på att det inte bara skulle finnas två valv utan också ett tredje för att säkerställa vattentillflödet till kvarnen. Det tredje och mindre valvet går därför under namnet Klaras fåra. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/10