Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården är en genuin innergård mitt i centrala Alingsås. Det finns ingång till gården både från Kungsgatan och Färgaregatan. Innergården är belagd med kullersten med körbanor av kalksten och flera av väggarna består av rött tegel. Det formella namnet på Hjelmqvistska gården är Pärlan 10. Fastigheten utgörs av två gatuhus i trä, ett på två våningar och ett på två och en halv våning. Innergården består av två uthuslängor uppförda i tegel i en u-form. Här finns flera små butiker och café. Uthuslängorna renoverades från magasin till butiks- och hantverkslokaler 1990. Träfastigheterna innehåller både affärslokaler och bostäder. På bilden syns Hjelmqvistska gården sett mot ingången från Kungsgatan och man kan skymta gågatan genom porten. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2018.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 10 s och f/6,3