Kedjad

140214

Kedjad

Den rostiga kedjan blänker svart i fukten där den hänger på en vagn vid Antens station. Rosten har under åren skapat djupa porer i metallen både på kedjan och på den lodräta stolpen. Den svarta lystern tyder på att metallen behandlats med någon form av rostskyddande medel för att bättre stå emot väder och vind och hade det gjorts tidigare hade rosten inte haft den påverkan den nu fått. Kedjan har virats runt stolpen ett varv för att inte hänga och slänga fritt. Den öppna järnvägsvagnen tillhör Anten Gräfsnäs Järnväg och deras museijärnväg, som sommartid trafikerar sträckan mellan Antens station och Gräfsnäs station. Under vinterhalvåret pågår renovering av lok och vagnar inomhus men en del av vagnparken står uppställa på spåren i väntan på renovering. Här finns fler bilder på Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/5,0