Kuggar av trä

Kuggar av trä

Kuggar av trä

Det stora trähjulet har en massa kuggar av trä. Varje kugge består av en träbit, som täljts till för hand och som passats in i trähjulet. Träkuggarna hålls på plats med en lite träpinne på undersidan av trähjulet så träkuggen inte lossnar från hjulet. Hela konstruktionen är en mekanism för att med manuell kraft generera en roterande rörelse, som i sin tur kan användas till exempel för att mala säd. Med andra ord ett enkelt kraftverk att använda där det inte fanns tillgång till strömmande vatten. Kugghjulet sattes i rörelse genom att ett antal hästar eller oxar förbundna med trähjulet travar runt, runt. Förhoppningsvis klarade dom sig relativt bra från att bli allt för yra i huvudet. Anordningen återfinns på baksidan av den ladugård som hämtades från Åsen till Hemsjö Hembygdsgård. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/9,0