Länsan och Parammen

Länsan och Parammen

Länsan och Parammen

Idag finns inte så mycket som minner om Wenersborgs Tändsticksfabrik (1861-1932) men några minnesmärket finns fortfarande kvar. Dagens småbåtshamn, Länsan, var ursprungligen uppsamlingsplats för de stockar av asp, som användes vid tillverkningen av tändstickorna. För att skydda stockarna mot nordanvinden byggdes en hamnpir, till höger i bilden. Stockarna transporterades sedan via en liten järnväg till fabriken och vagnarna drogs av ett ånglok. Hamnpiren var ursprungligen betydligt kortare än idag. Piren har sedan lång tid tillbaka haft det lite kryptiska namnet Parammen. Ursprungligen fanns flera små berghällar där piren byggdes men dom försvann i samband med bygget. Den största berghällen kallades Parammen och det är därifrån piren fått sitt namn. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/11