Tyska bron i Vänersborg

Tyska bron i Vänersborg

Tyska bron i Vänersborg

Järnvägsbron eller som den också kallas Tyska bron håller på att fällas ner efter att den öppnats för några fritidsbåtar en högsommardag. Bron möjliggör passage av järnvägstrafik över Trollhätte kanal och utgör den södra begränsningen till Vänersborgs hamn. Under sommarmånaderna kan det bli många broöppningar när alla fritidsbåtar skall passera på sin färd till eller från Vänern. Tvärs över Vassbotten från järnvägsbron sett ligger Vänersborgs Marina och Gästhamn och under sommaren är den välbesökt av både svenska och utländska båtar. Den vackra bron är över 100 år gammal och har fungerat klanderfritt under åren men dess tekniska livslängd är i princip passerad. En ny bro är under utredning men i dagsläget är tidsschemat oklart. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Alba Scandinavia

Alba Scandinavia

Alba Scandinavia

Det blåvita tankerfartyget Alba Scandinavia håller på att passera Vänersborgs hamn och är på väg norrut över Vänern. Fartyget, som är danskregistrerat, har strax innan passagen genom Vänersborgs hamn passerat slussen i Brinkebergskulle och slussarna i Trollhättan. Järnvägsbron eller Tyska bron, som den också kallas, är öppen och en segelbåt passar på att passerar bron när den är öppen. Tyska bron går över Trollhätte kanal och byggdes av ett tyskt företag 1914 i samband med att Trollhätte kanal renoverades. Dalbobron, som är en klaffbro strax norr om Vänersborgs hamn, har precis öppnats för att släppa ut Alba Scandinavia på Vänern. Den orange lotsbåten följer efter fartyget tills det kommit ut på öppet vatten i Vänern och lotsen kan återvända till hamnen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lotus och Eken

Lotus och Eken

Lotus och Eken

Gas- och kemitransportfartyget Lotus passerar det vid kajen förtöjda torrlastfartyget Eken i Vänersborgs hamn. Även om vänertrafiken är ganska omfattande är det inte varje dag som två så stora fartyg befinner sig i Vänersborgs hamn. Eken har lossat sin last i Vänersborgs hamn och Lotus har lossat sin last i Karlstad. Vänersborgs hamn ligger strategiskt placerad där Trollhätte kanal möter Vänern och nära större riksvägar. Hamnen hanterar i första hand bulkvaror, det vill säga varor som transporteras utan att vara förpackade. För att hantera bulkvarorna finns en spårbunden lyftkran i hamnen med en lyftkapacitet på 10 ton. Hamnen begränsas på bägge sidor av broar, i norr landsvägsbron Dalbobron och i söder järnvägsbron Tyska bron. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)