Skymning över Vänersborgsviken

Skymning över Vänersborgsviken

Skymning över Vänersborgsviken

Det har börjat skymma över Vänersborgsviken och i fjärran ligger ett molnbälte strax ovanför horisontlinjen, som en ullig dekoration. En ensam fritidsbåt ligger kvar i småbåtshamnen vid inloppet till den Gamla hamnkanalen. Under sommarmånaderna är det fullt med fritidsbåtar i hamnen men så här års skall det normalt vara tomt på båtar. Antingen är båtägaren lite sent ute eller i väldigt god tid inför nästa års båtsäsong. Genom den Gamla hamnkanalen gick tidigare all båttrafik mellan Vänern och Göta älv och här låg först en vindbro och sedan en svängbro. Den nya trafikkanalen ligger cirka 500 meter västerut och går genom Vänersborgs hamn. Hamnen omges i varje ända en bro, i norr Dalbobron och i söder den numera havererade Järnvägsbron. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/2,8
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Leckö och Naven i Vänersborg

Leckö och Naven i Vänersborg

Leckö och Naven i Vänersborg

Lastfartyget Naven är klar med slussarna i Trollhätte kanal och passerar nu genom Vänersborgs hamn. I hamnen ligger Leckö och fartyget ligger väldigt högt i vattnet vilket är ett tecken på att hon väntar på att ta ombord last. Det är uppenbarligen inte akut med att ta ombord last för denna dag pågår ingen lastning. Naven kommer fortsätta ut på Vänern till Gruvöns pappersbruk i Grums med sin last av björkmassaved. Lotsbåten har lagt ut från kajen och följer med Naven en bit ut på andra sidan Dalbobron där ett lotsbyte sker och vänerlotsen tar över fram till Gruvön. I bakgrunden till höger syns den uppfällda järnvägsbron, som också kallas Tyskbron. Trafikverket är ansvarig för underhållet och har skött det på ett sätt som gör att bron nu kommer vara ur funktion för järnvägstrafik i två års tid! Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/4,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Segelbåtar vid Dalbobron

Segelbåtar vid Dalbobron

Segelbåtar vid Dalbobron

Dalbobron i Vänerborg har precis öppnats för att några segelbåtar skall kunna passera bron. Några minuter innan var bron öppen för att kemtankern Oraness skulle kunna passera. Dalbobron har en segelfri höjd på 15,5 meter så mindre båtar kan passera bron utan att den behöver öppnas. Bron går över trafikkanalen och flera lastfartyg passerar bron varje dygn. Före Dalbobron öppnades år 1963 fanns en betydligt lägre svängbro strax söder om nuvarande bro. Den 568 meter långa Dalbobron håller på att renoveras och två körfält är avstängda under arbetet, som beräknas pågå till slutet av november i år. Dalbobron och den nu havererade järnvägsbron Tyska bron ligger på var sin sida om Vänersborgs hamn. Tyska bron beräknas vara ur funktion i ungefär 1,5 år! Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med 24-70 f/2,8, 1/640 och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)