Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Det klarröda lastfartyget Birthe Bres glider sakta fram med några knops fart genom Vänersborgs hamn en mulen vinterdag. Lotsbåten har lagt ut från sig brygga och ligger reda att följa med ut för lotsbyte på andra sidan Dalbobron. Lotsuppgifterna är uppdelade så att en grupp av lotsar ansvar för Göta älv och en annan för transporten över Vänern. I förgrunden syns väntbryggan i trä, som används när fartyg av någon anledning behöver invänta vidare färd. Fartyg som skall lossas eller lastas lägger till vid den östra kajen där hamnkranen finns tillgänglig. Vänersborgs hamn omges på båda sidor av broar, i söder ligger järnvägsbron Tyska bron och i norr landsvägsbron Dalbobron. Hamnen är inriktad på bulkvaror, det vill säga varor som inte är emballerade. Det kan vara sand, grus, spannmål och liknande varor. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/4,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Birthe Bres passerar Tyska bron

Birthe Bres passerar Tyska bron

Birthe Bres passerar Tyska bron

Ungefär 1,5 timma efter järnvägsbron i Trollhättan passerats är det dags för Birthe Bres att passera Tyska bron i Vänersborg. Tyska bron är också en järnvägsbro och har fått sitt namn efter tillverkningslandet. Bron fungerar fortfarande fint trots sin ålder men en ny bro är under planering. Det är inte så långt mellan broarna men fartyget går med ungefär 5 knops fart under större delen av sträckan. Dessutom har fartyget hunnit med att slussa i Brinkebergskulles sluss och lyfts upp till samma vattennivå som Vänern. I Vänersborgs hamn ligger lotsbåten redo att följa med en bit på andra sidan om Dalbobron där lotsbyte sker. En lots ansvara för sträckan från Göteborg upp till Vänersborg medan en annan ansvarar för färden på Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/4,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Utsikt mot Vänersborgs hamn

Utsikt mot Vänersborgs hamn

Utsikt mot Vänersborgs hamn

Dom gula vassen vid småbåtshamnen i Blåsut skymmer delvis utsikten mot Vänersborgs hamn. Tyska bron, som järnvägsbron i Vänersborg kallas, står i upprätt läge och snart kommer lastfartyget Valday passera under bron. Valday håller på att ta sig över Vassbotten, som är en sjö eller om man så vill en vik av Vänern. Därefter kommer fartyget passera genom Vänersborgs hamn för att sedan ta sig under landsvägsbron Dalbobron, som syns i bakgrunden. Efter Dalbobron väntar öppet vatten på Vänern i många timmar innan fartyget når sin destination. Staden Vänersborg ligger vid Vänern och de centrala delarna ligger ganska väl samlade runt Vassbotten. Hamnen ingår i Vänerhamn och är inriktad på bulkvaror, det vill säga varor utan eget emballage. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/13
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)