Museiparken i kvällsljus 2023

Museiparken i kvällsljus 2023

Museiparken i kvällsljus 2023

Museiparken i Alingsås ligger centralt och genomgick en ombyggnad under 2023 med syfte att bli en grön och tillgänglig plats för kultur, historia och evenemang. Alströmerska magasinet byggdes på 1730-talet av Jonas Alströmer, som magasin för manufakturvaror. Innan magasinet blev museum år 1928 har det också hunnit vara mejeri och det Adelsköldska folkbiblioteket. År 1917 förvärvade staden Alströmerska magasinet och den angränsande privata trädgården, som idag är själva museiparken. Sedan mitten av 1920-talet har parken varit allmän plats och den var från början en finpark med rosrabatter och sommarblommor. Museiparken byggdes om 1951-52 efter en konstdonation från familjen Molander och i skulpturen Våren placerades i den norra delen av parken. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2023.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 F/4,0, 10 s och f/7,1