Nästa generation lokförare?

Nästa generation lokförare?

Nästa generation lokförare?

Ett besök i förarhytten på loket brukar vara ett uppskattat inslag av såväl yngre som äldre passagerare. Tyvärr tillåter inte alltid tiden detta besök men när det finns tid över brukar lokpersonalen eller någon annan i föreningen bjuda in intresserade att ta sig en titt från lokförarens position. Här är det en yngre herre som precis har fått se hur lokföraren har det och kanske kan det redan nu födas en intresse, som senare i livet kan förverkligas antingen på den kommersiella järnvägen eller på de ideellt drivna museijärnvägarna. Det stora gröna dieseldrivna Tp-loken tog över efter ångloken i början på 1950-talet när ångloken hade tjänat ut. Tp-loken användes i början uteslutande i persontrafik men kom senare också att användas i godstrafiken. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 190825.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/3,2