Otterstads kyrka

Otterstads kyrka

Otterstads kyrka

Otterstads kyrka i Sunnersbergs församling på Kållandsö ligger cirka 20 kilometer från Lidköping och visar sig från sin bästa sidan en vacker sommardag i juli. Kyrkan avtecknar sig mot en vacker sommarhimmel och grönskan är frodig trots en viss torka. Kyrkan är uppförda 1854-1855 och är delvis byggd av material från äldre och nu rivna eller förfallna kyrkor. Otterstads gamla kyrka tror man uppfördes på 1200-talet och låg cirka 700 meter från den nuvarande kyrkan i riktning mot Ullersund. Ulllersund skiljer Kållandsö från fastlandet och vid Ulleredsbro tar man sig över till Kållandsö. Otterstad socken ingick i Kållands härad fram till 1969 dom det kom att tillhöra Lidköpings stad och sedan 1971 ingår det i Lidköpings kommun. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 16-35 f/4,0, 1/200 s och f/13