Plats för tankar

Plats för tankar

Plats för tankar

Mitt i Hudene ligger samlingslokalen och bakom forsar Nossan fram. Bredvid vattenfallet har man lämpligt nog placerat ut en bänk för att kunna sitta och titta på det aldrig sinande vattnet i Nossan, lyssna till vattnets lugnande och rytmiska brus samt filosofera över både små och stora ting. Kanske ett och annat problem också har löst i denna inspirerande miljö. Hudene är en liten ort i Herrljunga kommun med flera industrier men med förhållandevis få innevånare och i princip ingen inflyttning, De senaste åren har innevånarantalet krympt och 2010 var det 725 innevånare i Hudene. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s, 1/200 s samt 1/800 s och f/8