Renoveringsobjekt

Renoveringsobjekt

Renoveringsobjekt

Användandet av ångkraften var en förutsättning för järnvägarnas framgång i mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Järnvägen knöt samman Sverige och kommunikationerna underlättades oerhört. På de mindre trafikerade sträckorna byggde privata bolag smalspåriga järnvägar och Västergötland Göteborgs Järnväg stod klar 1900. Järnvägen var mycket betydelsefull för gods- och persontransporter. På 1950-talet var ångloken nerkörda och underlaget svek. Många ånglok gick en oåterkallelig skrotningsdöd tillmötes. Några framsynta personer gjorde ett jättearbete och räddade några av ångloken. Idag kan några av dom ses i trafik hos Anten Gräfsnäs Järnväg. Kommande generationer har sin fritid säkrad då det finns gott om ytterligare renoveringsobjekt, som det här ångloket med sin rostiga ångpanna. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 16-35 f/4,0, 1/60 s och f/9,0