Rödljus för sjöfarare

140106

Rödljus för sjöfarare

De gröna och röda positionsljusen i farleden in till Säveån lyser året runt ifall befälhavaren på något senkommet flytetyg skulle komma på tanken att gå uppför Säveån och in mot Alingsås även under vintermånaderna. Två gröna och två röda lågt placerade ljusfyrar talar om var farleden går och vill man slippa gå på något otrevligt gör man klokt i att hålla sig mellan dom. De bägge röda positionsljusen står på den norra sidan om Säveån där gångbron mot Playa Mjörn förbinder Nolhaga allé och Lövekullevägen. Det röda ljuset från lampan speglar sig i den strömmande vattnet i Säveån och kastar också sitt röda ljus på avbäraren i trä i området närmast ljuskällan. Denna vinter har Säveåns vatten ännu inte intagit någon fast vitaktig form men vintern är inte slut än. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 1000 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/2,8