Nohabs gamla järnväg

Nohabs gamla järnväg

Nohabs gamla järnväg

Nydqvist & Holm AB i Trollhättan, Nohab, var en mekanisk verkstad, som bland annat blev kända för att tillverka ånglok. Dom fick sin första beställning av ånglok 1865. Det var ett mycket omständlig och besvärligt projekt att frakta de tunga ångloken från fabriken och 1893-94 byggde men en egen järnväg med en svängbro över kanalen från verkstaden till Trollhättans järnvägsstation. Banan gick rakt genom staden i nuvarande Drottninggatans sträckning men 1932 flyttades järnvägen österut. Nohabs gröna svängbro över trafikkanalen finns bevarad och kan beskådas i anslutning till Olidebron. Företaget avvecklades successivt och verksamheten upphörde helt under 1990-talet men delar av den för Nohab så viktiga järnvägen finns kvar än idag även om den kan vara svår att upptäcka. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/8,0