Säveån by night

brSäveån by night

Säveån by night

Betongbron till Playa Mjörn spänner sitt valv över Säveån stilla vatten och man ser delar av småbåtshamnen i Alingsås. Bron ligger nästan helt i mörker trots att det finns viss belysning runt omkring men ljuset når ändå inte dit. Säveåns vatten är mycket högt på grund av all nederbörd i december och vattnet blir upplyst av både de färgade inseglingsfyrarna och gatubelysningen. Bilden är tagen med Mjörn och Tegelbruksviken bakom mig och visar inloppet av Säveån. Man kan se hur Säveåns vatten mjukt smeker de tomma angöringsstolparna där det under sommarhalvåret är fullt med båtar, men nu är det tomt. Till och med segelbåten, som länge låg vid upptagningsrampen och som syns på bilden Rött och grönt, har till slut lämnat sin plats. Jag var ute för att testa min nya fjärrutlösare, som klarar betydligt längre tider än kamerans inbyggda timer på 30 sekunder och bilden togs med stativ och en exponeringstid på 120 sekunder. Här finns fler kvällsbilder från Alingsås

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 120 s och f/9,0