Schackrutigt golv

Schackrutigt golv

Schackrutigt golv

Entrén på den södra gaveln av Jonsereds herrgård har ett vackert schackrutigt golv. Entrén omgärdas av ett stiligt vitmålad träräcke med svarvade kolonner. Jonsereds herrgård har en lång och brokig historia, som går tillbaka ända till medeltiden. 1832 köpte den skotske grosshandlaren William Gibson och hans kompanjon och landsman Alexander Keiller herrgården. De kom att några år senare grunda Jonsereds fabriker, som genom åren kom att bli ett av Västsveriges mest betydande industrier. Herrgården blev tjänstebostad för chefen på Jonsereds fabriker. Först bodde här Keiller, tills dom gick skilda vägar 1839 och han löstes ut ur firman. Fabriken och herrgården blev därefter helt i familjen Gibsons ägo och skulle så förbli i mer än hundra år. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8, 1/50 s och f/14