Seminariet på Nääs

Seminariet på Nääs

Seminariet på Nääs

På bilden syns slöjdlärarseminariet på Nääs till vänster och den mindre byggnaden till höger är Björkenääs. August Abrahamson och hans systerson Otto Salomon startade redan 1872 en slöjdskola på Nääs. Två år senare startades en Högre avdelning för slöjdpedagogik och det var det som kom att bli Nääs slöjdlärarseminarium. Skolan kom att utbilda lärare från stora delar av världen i slöjd och hantverk. Kunskapen och teorin bakom den pedagogiska slöjden var det man ville förmedla till studenterna på Nääs. Seminariet på Nääs blev ett centrum för slöjd och hantverk och blev enormt populärt och framgångsrikt. 1878 uppfördes Björkenääs som bostad åt föreståndaren på Nääs slöjdlärarseminarium, Otto Salomon. Enligt uppgift är det uppfört i samma stil som tsarens sommarpalats på Krimhalvön. Här finns fler byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/9,0