Stämplar

Stämplar

Stämplar

Järnvägsstationerna var ofta samhällets samlingspunkt och mycket kretsade kring stationen. När järnvägarna byggdes insåg många att det var av stor betydelse för orten att järnvägen drogs just genom deras ort. Stinsen härskade på stationen och han var också ansvarig för andra sysslor. Transport av gods var en mycket viktig del av järnvägens roll och varor av mycket skiftande karaktär transporterade på de smalspåriga järnvägarna. Det var allt från gräddtårtor och levande kycklingar till jordbruksmaskiner. Dokumenten till försändelserna stämplades på vederbörligt sätt med olika stämplar och stinsen hade ett helt batteri av stämplar till sin hjälp. Ofta distribuerades både apotekets och systembolagets varor till stationen och det var stinsen som svarade för att rätt vara kom till rätt person. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 1/8 s och f/5,6